English


        העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה


דף הבית מי אנחנו ?מה קורה אסבסט שמירת חופים הגנת העץ מעורבות גן ירוק הצטרפות צרו קשר

 

אסבסט - דרכי טיפול

 

באתר המשרד לאיכות הסביבה יש מידע מפורט לגבי דרכי טיפול באסבסט, וכן חברות עימם ניתן ליצור קשר לשם פירוק אסבסט.

להלן מספר שאלות ותשובות מתוך האתר של המשרד לאיכות הסביבה:

מתוך עמוד שאלות ותשובות בנושא אסבסט באתר המשרד לאיכות הסביבה:

 
מהו אסבסט?
מהן הסכנות הבריאותיות הנגרמות מחשיפה לאסבסט?
האם קיימת סכנה בריאותית באסבסט במי שתייה?
כיצד ניתן לזהות אסבסט או חומר מכיל אסבסט?
מתי מוצר מכיל אסבסט הופך לבעל יכולת של שחרור סיבי אסבסט?
מוצרי אסבסט שימשו בעבר לצרכים שונים. מאילו שימושים צריך להמנע כיום?
אילו מוצרים ואביזרים ביתיים עלולים להכיל אסבסט?
כיצד יש לנהוג עם מוצר עשוי אסבסט-צמנט שנפגם או שרוצים להרחיקו מהבית?
מה לגבי מוצרי בידוד למיניהם?
מהו אסבסט-צמנט?
למה משמש האסבסט-צמנט?
מאילו פעולות במוצרי אסבסט-צמנט יש להימנע?
האם עלינו להרחיק מן הבית מוצרי אסבסט-צמנט קיימים?
כיצד עלי לנהוג אם ברצוני לפרק ולפנות גג אסבסט?
מי רשאי לבצע עבודת אסבסט?
כיצד ולאן ניתן לפנות פסולת אסבסט?
מה לעשות במקרה בו אירעה שריפה במבנה המכיל אסבסט-צמנט?

ש:מהו אסבסט?
ת:אסבסט הינו שם כולל לקבוצת מינרלים טבעיים, ממשפחת הסיליקטים בעלי מבנה גבישי של סיבים. סוגי האסבסט נחלקים ל-2 קבוצות מינרליות: קבוצה סרפנטינית Serpentine וקבוצה אמפיבולית Amphibole כאשר כל קבוצה מכילה את המינרלים הבאים:

1. הקבוצה הסרפנטינית: כוללת מינרל יחיד: קריזוטייל המוכר כאסבסט לבן ומהווה 94% מכלל באסבסט בעולם.
2. הקבוצה האמפיבולית: כוללת 5 מינרלים כגון:
אמוזייט Amosite המוכר כאסבסט חום ומהווה 2% מכלל האסבסט בעולם.
קרוסידולייט Crosidolite המוכר כאסבסט כחול ומהווה 4% מכלל האסבסט בעולם.
מינרלים בעלי תפוצה קטנה מאד כגון:
* אקטינולייט Actinolite
* אנטופילייט Anthophylite
* טרמולייט Termolite

--------------------------------------------------------------------------------

ש:מהן הסכנות הבריאותיות הנגרמות מחשיפה לאסבסט?
ת:אסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם, ונכלל ברשימה א' של חומרים המוכרים כמסרטנים לבני אדם שקבעה הועדה הבינמשרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים. חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה והצטברותם בגוף האדם עלולה לגרום למחלות כגון:
אסבסטוזיס - מחלת ריאות אשר התגלתה כבר בתחילת המאה ה - 20 ומאופיינת בהצטמקות הרקמה הריאתית. ההרס והצלקות של הרקמה הריאתית גורמים לקוצר נשימה ולירידה בתיפקודי הריאה כתוצאה מאובדן הגמישות הרגילה של הריאות. סימני המחלה מופיעים לראשונה כעבור 10 שנים לפחות מהחשיפה הראשונה, ובתנאי שהיתה חשיפה משמעותית לריכוזים גבוהים של סיבי אסבסט ובמשך מספר שנים.
סרטן הריאות - מחלה המיוחסת לחשיפה תעסוקתית לאבק המכיל סיבי אסבסט. המחלה התגלתה לראשונה בשנות ה- 30 ואושרה סופית בשנת 1955. המחקר האפידמיולוגי הראה שמספר הנפגעים מסרטן הריאות היה גדול פי 10 אצל עובדי האסבסט, שהיו חשופים לאבק המזיק 20 שנה ויותר, מאשר אצל האוכלוסייה הרגילה.
מחקרים נוספים גילו שהעישון מהווה גורם מחמיר נוסף המעלה את הסיכון לחלות בסרטן הריאות אצל עובדי האסבסט בעשרות אחוזים. המחלה מופיעה אצל עובדי אסבסט לאחר 25 - 30 שנה מאז תחילת החשיפה לאסבסט. כמו כן יש לציין שהדעה הרווחת היא שאין לאשר סרטן הריאות כמחלה הקשורה לאסבסט אצל עובדי אסבסט, אלא לאחר שחלו קודם לכן באסבסטוזיס. לפיכך סרטן הריאות מופיע כסיבוך של אסבסטוזיס.
מזותליומה - סוג של סרטן הפוגע בקרום הריאות, בקרום הבטן, או בקרום הלב. הפגיעה היא בדרך כלל קשה וברוב המקרים מסתיימת במוות. יש לציין שכ- 70% ממקרי המזותליומה בלבד קשורים לחשיפה לאסבסט, לאחר תקופת חביון ארוכה של 20 - 40 שנים מתחילת החשיפה. דווקא המחלה זו, הנחשבת למחלה הממארת ביותר מקשת המחלות, מופיעה בחשיפות קלות עד מתונות לאסבסט המאפיינות חשיפות סביבתיות.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:האם קיימת סכנה בריאותית באסבסט במי שתייה?
ת:ארגון הבריאות העולמי WHO קבע כי, לפי מיטב הידע הקיים, אין בנוכחות של סיבי אסבסט במי שתייה בכדי לגרום, אפילו בהסתברות נמוכה, למחלות ממאירות כלשהן בדרכי העיכול ואף לא למחלות אחרות (זאת בניגוד לסיבי אסבסט הנחשבים למסרטנים במסלול הנשימתי). קביעה זו אומצה ע"י הועדה הרפואית הארצית לאבק מזיק, לפיכך אין מניעה בשימוש בצנרת ובמכלי מים הבנויים מאסבסט-צמנט, כל עוד לא מתבצעות עבודות הכוללות שפשוף, ליטוש פני שטח הצנרת או המיכל.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:כיצד ניתן לזהות אסבסט או חומר מכיל אסבסט?
ת:אם מתעורר חשד שקיים אסבסט במוצרים שונים, היעזרו במשווק המוצר, ביצרן ובמידת הצורך במשרד לאיכות הסביבה לצורך זיהוי וודאי. ברחבי העולם נהוג לסמן מוצרים המכילים אסבסט בסימן מיוחד ע"י האות האנגלית a.
לצורך זיהוי חד משמעי של סיבי אסבסט, ניתן לשלוח דגימת צובר (דגימה תילקח באופן זהיר כדי למנוע שחרור סיבים) לאחת המעבדות המוסמכות לבדיקות צובר של אסבסט ומפורסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה. הבדיקה צריכה לספק מידע כגון: האם מדובר בחומר מכיל אסבסט (חמ"א), במידה ואכן מדובר בחמ"א אזי, מהו סוג האסבסט ומה ריכוזו בחומר. לצורך זהירות, חומר החשוד כמכיל אסבסט (חמ"א) ונשלח לבדיקה, מומלץ להתייחס אליו כחמ"א ולהימנע מביצוע פעולות שגורמות לשחרור סיבים, עד אשר הוכח אחרת.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:מתי מוצר מכיל אסבסט הופך לבעל יכולת של שחרור סיבי אסבסט?
ת:מוצר מכיל אסבסט, הנמצא במצב פגום, בעל פוטנציאל גבוה לשחרור סיבים מאשר מוצר שאינו פגום. אם מוצר מכיל אסבסט הנמצא במצב יבש, ניתן לפירור, כתישה או צמצום לאבקה ע"י הפעלת לחץ ידני בלבד, דהיינו הופך לחומר פריך, אזי הוא בעל פוטנציאל גבוה מאד לשחרור סיבים לאוויר. כמו כן, לוחות אסבסט צמנט לאחר שריפה, בעלי פוטנציאל גבוה לשחרור סיבים.מוצרי אסבסט-צמנט עשויים לשחרר סיבים לאוויר כאשר הם שבורים או במהלך תחזוקה בה מתבצעות פעולות קידוח, ניסור, חיתוך וכו'. לפיכך, כל עוד מוצרי אסבסט-צמנט הנמצאים במצב תקין ואין מבצעים בהם פעולות אגרסיביות כמתואר לעיל, פוטנציאל לשחרור סיבים לאוויר נמוך מאד וזאת בשל היות סיבי האסבסט כלואים במטריצה של מלט. לעומתם, אסבסט מותז ששימש בעיקר לבידוד צנרת בתחנות כוח ובתעשייה, בד"כ נחשב אסבסט פריך ובעל פוטנציאל גבוה לשחרור סיבים.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:מוצרי אסבסט שימשו בעבר לצרכים שונים. מאילו שימושים צריך להמנע כיום?
ת:על פי החוק אסורים היום השימושים הבאים במוצרים המכילים אסבסט: התזה, ריסוס, מריחה, בידוד, ציפוי, ריצוף, סלילת דרכים, סיתות, גריסה ופעולות דומות. כמו כן אסורים סינון גזים וסינון אוויר על ידי פילטרים המכילים אסבסט.

החל משנת 1991, אסור לייבא לארץ כלי רכב שבהם מותקנים חלקים המכילים אסבסט. בכלי רכב ישנים, שבהם קיימים עדיין רפידות בלמים ומצמדים המכילים אסבסט, יש להימנע לחלוטין מליטוש, השחזה, חידוש, התאמה והרכבה, של חלקים חלופיים המכילים אסבסט.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:אילו מוצרים ואביזרים ביתיים עלולים להכיל אסבסט?
ת:פלטות לשימוש על גבי כיריים במטבח ובמעבדה, הפתיל בתנורי הנפט לחמום ביתי, שמיכות עמידות אש (לכיבוי אש), כפפות וכדומה, עלולים להכיל אסבסט.

אם יש ברשותך מוצרים כנ"ל, יש לוודא שהם אכן מכילים אסבסט ויש להימנע לחלוטין משימוש בהם ולסלקם בתוך שקית פלסטיק עבה, סגורה היטב (עם הפסולת הביתית הרגילה).

--------------------------------------------------------------------------------

ש:כיצד יש לנהוג עם מוצר עשוי אסבסט-צמנט שנפגם או שרוצים להרחיקו מהבית?
ת:במקרה שיש צורך לפנות מוצר אסבסט-צמנט פגום או תקין כגון אדנית, עציץ וכדומה, להלן ההנחיות:
1. עטיפת המוצר בניילון פוליאתילן בעובי של 0.15 מ"מ.
2. סגירת האריזה בסרט דביק.
3. סימון העטיפה בשלט אזהרה של נוכחות אסבסט על ידי הדבקה
4. הובלת הפסולת הארוזה לאתר הטמנה מורשה או פנייה לרשות מקומית לקבלת הנחיות לסילוק.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:מה לגבי מוצרי בידוד למיניהם?
ת:מוצרים לבידוד טרמי, ששימשו בעיקר לבידוד צנרת עד ל- 1978, בתחנות כוח ובתעשייה והמכילים בדרך כלל 50% - 100% סיבי אסבסט, מהווים סכנה פוטנציאלית לבריאות ואסורים לחלוטין בשימוש כיום.

האסבסט נפוץ בחומרי בידוד במבנים, נגד רעש (בידוד אקוסטי), ומופיעים בצורה מותזת, מרוחה ומרוססת על גבי קירות וכיוצא בזה, וכיום אסורים גם הם בשימוש. כיוון שעד שנת 1978 רווח השימוש באסבסט לצורכי בידוד טרמי ואקוסטי, קיימים בארץ מבנים רבים ומתקנים בהם מצוי עדיין אסבסט מותז ופריך.

ש:מהו אסבסט-צמנט?
ת:אסבסט-צמנט הינו חומר המורכב מתערובת של עד 10% סיבי אסבסט הכלוא במטריצה של מלט ומים, כאשר סוג האסבסט לרוב הינו מקבוצת הסרפנטין: קריזוטייל Chrysotile , המכונה אסבסט לבן.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:למה משמש האסבסט-צמנט?
ת:אסבסט-צמנט משמש בעיקר כחומר בניה, לייצור צינורות מים וביוב, מרזבים וארובות. בין המוצרים גם לוחות שטוחים או גליים המשמשים לכיסוי גגות וקירות חיצוניים במבני תעשיה, במבני חקלאות ובמבני מגורים.

בעבר יוצרו מאסבסט-צמנט גם מכלי מים, רעפים, עציצים ואדניות. כיום אסור הייצור, היבוא והשיווק של אדניות, עציצים ומוצרי נוי העשויים מאסבסט-צמנט, וזאת מטעמים של פעילות מונעת וזהירות.


--------------------------------------------------------------------------------

ש:מאילו פעולות במוצרי אסבסט-צמנט יש להימנע?
ת:יש להימנע מפעולות של שיוף, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשחזה במוצרים העשויים מאסבסט-צמנט מכיוון שפעולות אלה גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר. אם יש הכרח לבצע פעולות אלה, יש להשתמש בכלים מתאימים שאינם מייצרים אבק דק ולנקוט בצעדים שימנעו חשיפה לסיבי אסבסט.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:האם עלינו להרחיק מן הבית מוצרי אסבסט-צמנט קיימים?
ת:אין חובה להרחיק מן הבית גגות, אדניות, עציצים ומוצרי נוי העשויים מאסבסט-צמנט, אם הם במצב תקין ואינם מתפוררים. חלק מהמוצרים שווקו עם שכבת צבע עליונה, לפי הדרישה, אולם מומלץ לצבוע מוצרים ישנים יותר בצבע שמכיל דבק ועמיד בפני פגעי מזג האוויר למניעת שחרורם של סיבים, זאת מבלי לשייף אותם בטרם צביעה.

למעט הפריטים שייצורם, ייבואם ושיווקם נאסר, מוצרי אסבסט-צמנט מותרים לשימוש. לפי המידע הקיים כיום הם אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב תקין ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש וכל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר.


--------------------------------------------------------------------------------

ש:כיצד עלי לנהוג אם ברצוני לפרק ולפנות גג אסבסט?
ת:על פי התקנות החלות בנושא, כל עבודת אסבסט, לרבות פרוק גג, צריכה לקבל את אישור הועדה הטכנית לאבק מזיק. עליך למנות איש מקצוע בכל היתר לביצוע עבודת אסבסט, ולהגיש באמצעותו תוכנית לאישור הועדה הטכנית לאבק מזיק.

העבודה תתבצע בהתאם להנחיות לביצוע עבודת אסבסט הכוללות: ביצוע בדיקות תעסוקתיות וסביבתיות לבדיקת נוכחות סיבי אסבסט, הצטיידות במיגון נשימתי מתאים, איטום וסגירת אזור העבודה, עיטוף הפסולת וסימונה, הובלה לאתר פסולת מורשה לקליטת פסולת אסבסט, הגשת דוח מסכם בסיום העבודה.

עבודות אסבסט צמנט בשטח מצומצם (כ - 20 לוחות, עד 50 מ"ר) ניתן לבצע ללא מינוי איש מקצוע וללא חובת בדיקות, אלא תוך הקפדה על יישום ההנחיות .


הנחיות לעבודה עם אסבסט צמנט

הנחיות לביצוע עבודות אסבסט-צמנט קטנות (עד 50 מטר)


--------------------------------------------------------------------------------

ש:מי רשאי לבצע עבודת אסבסט?
ת:עבודת אסבסט יכול לבצע אך ורק איש מקצוע (קבלן / מפקח) בעל היתר לביצוע עבודות אסבסט מטעם הועדה הטכנית לאחר שעמד ברשימת קריטריונים שפרסמה הועדה.

לביצוע עבודת אסבסט צמנט יש למנות איש מקצוע בעל היתר לביצוע עבודת אסבסט -צמנט מטעם הועדה הטכנית (מתוך רשימה) בהתאם לאחת הדרכים המפורטות להלן:
א. ביצוע העבודה על ידי קבלן בעל היתר לביצוע עבודות אסבסט-צמנט;
ב. ביצוע העבודה על ידי קבלן בניין רגיל עם מפקח מורשה צמוד, בעל היתר לביצוע בודות אסבסט-צמנט.
לביצוע עבודת אסבסט פריך, יש למנות שני אנשי מקצוע בלתי תלויים - מפקח אסבסט פריך וקבלן אסבסט פריך בעלי היתר מטעם הועדה הטכנית (מתוך רשימה).
איש המקצוע יגיש עבור בעל הנכס תוכנית לביצוע עבודת האסבסט, ויבצעה רק לאחר שיקבל אישור לתכנית מטעם הועדה הטכנית לאבק מזיק.


קריטריונים נדרשים מקבלן/מבצע

קריטריונים נדרשים ממפקח /יועץ/מתכנן פרוייקט


--------------------------------------------------------------------------------

ש:כיצד ולאן ניתן לפנות פסולת אסבסט?
ת:פסולת אסבסט יש לעטוף על פי הנחיות הועדה הטכנית ולפנות לאתר פסולת מורשה לצורך זה.

--------------------------------------------------------------------------------

ש:מה לעשות במקרה בו אירעה שריפה במבנה המכיל אסבסט-צמנט?
ת:אסבסט צמנט לאחר שריפה הינו בעל פוטנציאל גבוה לשחרור סיבים כתוצאה מהמסה של המלט ושחרור הקשרים בינו ובין סיבי האסבסט. לאור זאת, במקרה של שריפה במבנה המכיל אסבסט-צמנט, יש לנקוט בפעולות מיידיות למניעת שחרור סיבי אסבסט לסביבה, ובכלל זה :
1. סגירת המתחם באופן שלא תתאפשר כניסה של ציבור, לרבות גידור.
2. הצבת שלטי אזהרה בנוסח:הכניסה אסורה!!
סכנה!! מכיל סיבי אסבסט!
הימנע מיצירת אבק!
סכנת סרטן ומחלות דרכי הנשימה3. ריסוס והספגה של כל ערמות פסולת במים ע"י עובדים מצוידים במיגון נשימתי, בתיאום עם אנשי המשרד לאיכות הסביבה.

במקרים בהם מדובר מבנה הסמוך מאד לאוכלוסייה וששטח השריפה גדול, יש להוסיף למים חומר מקבע (כדטרגנט או חומר הדבקה). במקביל, יש למנות איש מקצוע בעל היתר לביצוע עבודות אסבסט פריך ולהגיש באמצעותו תוכנית לפינוי פסולת האסבסט.

-----------------------------------------------------------------------------------

הטיפול באסבסט יקבע בהתאם לסוג האסבסט בו מדובר :

להלן מידע מתוך חוברת "מידע לציבור הרחב בנושא אסבסט" של המשרד לאיכות הסביבה:

אסבסט-צמנט

 אסבסט-צמנט הוא חומר המורכב מתערובת של עד 10% סיבי אסבסט הכלוא במטריצה של מלט ומים כאשר סוג האסבסט  לרוב הינו מקבוצת הסרפנטין: קריזוטייל Chrysotile  .

השימוש במוצרי אסבסט צמנט

אסבסט-צמנט משמש בעיקר כחומר בניה במבני תעשייה, במבני חקלאות ובמבני מגורים, כלוחות שטוחים או גליים המשמשים לכיסוי גגות וקירות, כצינורות מים וביוב, מרזבים, ארובות, רעפים, אדניות ומיכלי מים.
לאור המידע הקיים היום, מוצרי אסבסט-צמנט מותרים לשימוש, והם אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב תקין ולא מתפורר, ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש וכל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר.
לפיכך אין הכרח להרחיק מן הבית מוצרים קיימים עשויי אסבסט-צמנט או להימצא במבנים עשויי אסבסט-צמנט, כל עוד האסבסט נמצא במצב תקין ואינו מתפורר.

ייבוא מוצרי אסבסט-צמנט מותר בכמויות מוגבלות וברישוי.

דרכי טיפול ותחזוקה באסבסט-צמנט

יש להימנע מפעולות שיוף, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשחזה בכל המוצרים המכילים אסבסט-צמנט כיוון שפעולות אלה גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר. אם יש הכרח לבצע פעולות אלה, יש להשתמש בכלים מתאימים שאינם מייצרים אבק דק ולנקוט בצעדים שימנעו חשיפה לסיבי אסבסט.
מומלץ לצבוע מוצרי אסבסט –צמנט במצב תקין בצבע המכיל דבק ועמיד בפני מים, במטרה  למזער אפשרות של שחרור סיבים לאוויר, ללא הכנה מקדימה של פני השטח לצביעה.
מוצרי אסבסט-צמנט פגומים ומתפוררים עלולים לשחרר סיבי אסבסט מסוכנים לסביבה ויש לנקוט בצעדים הנדרשים כדי למנוע זאת ללא דיחוי. אם מתעורר הצורך לפרק מבנים עשויים אסבסט-צמנט, יש לפנות לועדה הטכנית לאבק מזיק לקבל את אישורה ולפעול ע"פ הנחיותיה.

אסבסט פריך
 

אסבסט פריך הוא חומר המכיל אסבסט (מעל  1% משקלית) , הניתן לפירור, כתישה או צמצום לאבקה ע"י לחץ ידני, כשהוא יבש. פוטנציאל שחרור סיבי אסבסט מחומר המכיל אסבסט פריך גדול באופן ניכר מזה של אסבסט צמנט.
אסבסט פריך אסור לשימוש ובמקרה של איתור מקומות מכילים אסבסט פריך, חובה לטפל על פי נהלי הועדה הטכנית ובאישורה.

חומרים המכילים אסבסט

מוצרי בידוד תרמי - 

המשמשים בעיקר לבידוד צנרת בתחנות כוח ובתעשייה ומכילים בין 100% - 50 סיבי אסבסט. מוצרים אלו מהווים סכנה פוטנציאלית לבריאות ויש לנקוט בכל האמצעים להגנה על הסביבה.

 מוצרי בידוד אקוסטי - 

בארץ קיימים מבני ציבור רבים ומתקנים בהם מצוי עדיין אסבסט פריך מותז או מרוסס לרוב כציפוי על תקרות לצורך בידוד אקוסטי. 

 רפידות, בלמים ומצמדים בכלי רכב –

בעבר השתמשו באסבסט ברפידות בלמים ובמצמדים בכלי רכב. משנת 1991, חל איסור ייבוא כלי רכב המכילים חלקים עשויי אסבסט פריך. בכלי רכב  ישנים בהם קיימים עדיין רפידות בלמים ומצמדים מכילים אסבסט, כדוגמת משאיות וכלי רכב כבדים, יש להימנע לחלוטין מפעולות ליטוש, השחזה, חידוש התאמה והרכבה של חלקי חילוף מכילים אסבסט. 

 מוצרים ואביזרים לשימוש ביתי -

מוצרי אסבסט רבים נפוצים בשימוש ביתי ובהצצה חטופה לבתים כיום ניתן לגלות פריטים לא מעטים המכילים אסבסט כדוגמת פתיליות בתנורי נפט לחימום ביתי עוד מימי תקופת הצנע והמעברות שנשמרו למזכרת, פלטות לשימוש על גבי כיריים במטבח ובמעבדה, שמיכות עמידות לאש וכן כפפות שגם היום בשל חוסר מודעות נעשה בהם שימוש.

אם ברשותך מוצרים כנ"ל, שצבעם המסחרי לרוב הוא אפור, מתוך עקרון חובת הזהירות יש להימנע משימוש בהם ולסלקם לאחר הרטבה בתוך שקית פלסטית עבה כפולה, סגורה היטב יחד עם הפסולת הביתית הרגילה.
 

 

לצפיה במסמך של המשרד לאיכות הסביבה "מידע לציבור בנושא אסבסט" ( pdf  או doc )

 

 

אסבסט - ראשי
?מה קורה
פעילויות שלנו
? מהו אסבסט
טיפול באסבסט
סכנות בריאותיות
הזיהום בגליל המערבי
מפגעי אסבסט
נתוני תחלואה בארץ
חוות דעת פרופ' פרנק
חוות דעת פרופ' ריכטר
חוות דעת פרופ' רביד
חוות דעת יצחק פישר
"מדינת הילדים"
עצומה למניעת הפיזור
העתירה נגד העירייה
תובענה ייצוגית אסבסט
העתירה לבג"ץ
הכתבה במבט שני

 

מפת האתר  | אודות האתר  |  כתוב לנו  |  עזרה  |  עמוד הבית | רשימת תפוצה | קישורים  | ENGLISH
העמותה למען איכות חיים ואיכות סביבה נהריה, כתובת: ת.ד. 1019 נהריה 22110 , טלפקס: 9574449 –0
4  ,
דואר אלקטרוני:
aqlen.il@gmail.com  אתר: http://naen.timba.info