המאבק להצלת חוף בצת


?מה קורה הצלת החוף עצומה על התוכנית אודותינו הצטרפות ארכיון

 

הצלת החוף

 


18.1.2010

עזרו לנו במאבק להצלת חוף בצת על ידי שליחת מכתבים לשר להגנת הסביבה גלעד ארדן (במיילsar@sviva.gov.il או בפקס 6535958 - 02), כדי לחזק אותו בעמדתו התומכת ולדרבן אותו להעלאת הנושא בישיבת ממשלה, ואל חבר הכנסת דוד אזולאי, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת (במייל dazulay@knesset.gov.il או פקס 6753908 - 02),

להלן תבניות לנוסחי המכתבים. לתשומת לבכם: לא כדאי להעביר את תבנית המכתב כלשונה. רצוי לשנות, לגוון, להוסיף נימה אישית, אך לא להאריך מדי. חשוב לחתום בשם המלא, לרבות עיסוק ומקום מגורים. הדבר משדרג את אמינות הפנייה

ניתן גם להוריד את המכתבים כקבצי word בארכיון.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד

חה"כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

אימייל:
sar@sviva.gov.il
פקס:
 02- 6535958
טלפון:
02-6553701/2

 

‏י"ז טבת תש"ע
3.1.10

 לשר גלעד ארדן שלום רב,

 אני פונה אליך כתושב/ת צפון הארץ בנושא הכאוב של תוכניות הבנייה בחוף בצת.

 בדצמבר 2008 נחרדנו לגלות כי החוף היפה שלנו נמכר ליזמי נדל"ן כדי שיגדרו אותו וימנעו את כניסתנו לחלקים נרחבים ממנו, לטובת הקמת 3 כפרי נופש ומוקדי מסחר.

 אני וחברי עוקבים בערנות רבה אחר השתלשלות העניינים במאבקנו זה. לפני חודשים אחדים נדמה היה שהוסר האיום של הבנייה בחוף – היזם הסכים לצאת מהתוכנית תמורת קבלת שטח חילופי, והמנהל הסכים לבוא לקראתו. והנה הובא לידיעתנו שהבנייה אכן תתקיים, בגלל סיבוך משפטי פורמליסטי והמו"מ בין המנהל ליזמים הופסק.

 אני מצטט/ת מתוך מכתבך למנהל מינהל מקרקעי ישראל: "בנייה אינטנסיבית בלב שטח פתוח ורגיש תביא לפגיעה בשטחים הפתוחים על ידי קיטועה של רצועת החוף [...] פגיעה קשה בערכי טבע מוגנים ובזכות הציבור לחוף פתוח [...] קשה להעלות על הדעת את הסיטואציה בה יזם בונה בניגוד לרצונו לאורך חוף הים הייחודי כל כך. [...] מנגנון של חילופי שטחים הנו מנגנון חשוב ביותר שראוי לאפשר אותו במקרים יוצאי דופן בהם יש אפשרות חד פעמית לתקן החלטות שגויות שהתקבלו  בעבר ושישנה סבירות גדולה שלא היו מתקבלות היום במוסדות התכנון".

 נראה כי אין ברירה אלא להניח את הדבר על שולחן הממשלה ולתבוע את התערבותה ברוח הדברים שאתה עצמך היטבת כל כך לנסח. אני וחברי פונים אליך כשר הממונה על ההגנה של הסביבה שלנו – אנא עשה כך וחלץ אותנו ואת החוף מאיום הנדל"ן! 

שלך בהערכה ובתקווה,

 שם       ______________________________

 כתובת  ______________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 לכבוד
חבר הכנסת דוד אזולאי
יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

אימייל:  dazulay@knesset.gov.il
פקס: 02-6753908
טלפון:02-6408453, 02-6408454

‏י"ז טבת תש"ע

3.1.10

לחבר הכנסת אזולאי שלום רב,

אני פונה אליך כתושב/ת צפון הארץ ומזמינ/ה אותך לצרף את קולך ואת עוצמת הוועדה שאתה עומד בראשה, אלינו תושבי הצפון, במאבקנו להצלת חוף בצת מפני תוכנית נדל"ן גדולה המאיימת לפגוע בו.

בדצמבר 2008 נחרדנו לגלות כי החוף היפה, המשמש מקום בילוי פתוח ועממי לאוכלוסיית הגליל המערבי מכל המגזרים, נמכר ליזמי נדל"ן כדי שיגדרו אותו ויקימו 3 כפרי נופש ומוקדי מסחר על 206 דונם מתוכו.

לשמחתנו, לאחר מאבק ציבורי נרחב,  וויתרו היזמים על כוונתם לבנות בחוף. מינהל מקרקעי ישראל הסכים להקצות להם שטח חלופי תמורתו. לאחרונה התבשרנו כי יעוץ משפטי מונע עסקת חליפין זו. המצב האבסורדי כרגע הוא שבקרוב תתחיל הבנייה בחוף בצת, בניגוד לרצון כולם: התושבים, היזמים והמינהל.

אני מבקש/ת ממך כמורה ומחנך בישראל, כאב לילדים וכתושב האזור היפה שבו אנחנו חיים: אנא צרף את קולך ואת תמיכת הוועדה שאתה עומד בראשה בכנסת, למאבק אנשי האזור ואזרחי הארץ כולה להצלת החוף מאיום הנדל"ן ובצע הכסף.

אנא כנס את ועדת הפנים ואיכות הסביבה לחידוש וסיום המו"מ בין המנהל ליזמים ועשה כל שאפשר כדי שחוף בצת ימשיך להיות פתוח לכל!

שלך בהערכה ובתקווה,

שם       ________________________
כתובת ________________________

 

 


23.11.2009

מכתב לוועדה הארצית לתיכנון ובנייה

 

 

 

 

 

18.11.09

לכבוד

מר מיכה לינדנשטראוס

מבקר המדינה

 

נכבדי,

הנדון: צורך בבחינת התכנית להקמת מתחם תיירות בחוף בצת

הריני לפנות אליך בנושא שבנדון מטעם מטה המאבק להצלת חוף בצת הכולל תושבים מן הגליל המערבי וארגוני סביבה רבים, ובשם "אדם טבע ודין" השותפה במטה זה, כדלקמן:

1.       בימים אלו מקודמים הליכים להוצאה לפועל של תכנית להקמת מתחם תיירות בחוף בצת. התכנית החלה על השטח, ג/6005 אשר אושרה ביום 18.6.1992, מתירה הקמתם של שלושה כפרי נופש, חניון קמפינג, אגם מלאכותי ושירותים נלווים לכל אלה, וזאת החל במרחק של 130 מטרים מקו המים.

2.       לקראת סוף שנת 2007 זכו היזמים ציוני הרצל ומאקפל תעשיות בע"מ במכרז של מינהל מקרקעי ישראל לחכירה ופיתוח של חוף נחל בצת. השטח בו זכו המציעים כולל 206 דונם עליהם חלה תכנית ג/6005 המתוארת לעיל.

3.       אקדים ואדגיש כי חוף בצת הינו חוף יחודי בשל אופיו הבראשיתי והיותו משופע בערכי טבע ונוף. בנייה על חוף בצת תביא לשינוי נוף, תהווה פגיעה בשטחים הפתוחים על ידי קיטוע של רצועת החוף וכן תביא לפגיעה בערכי טבע מוגנים. בנוסף לכך, בנייה על חוף זה תפגע בפעילות העממית המאפיינת את החוף המשמש את הציבור הרחב, בדגש על תושבי הסביבה, וגזילתו של חלק נוסף מרצועת החוף ההולכת ונגזלת מן הציבור. על זיקת הציבור אל החוף והתנגדותו הרחבה לתכנית ניתן ללמוד, בין היתר, מעצומה לביטולה עליה חתמו עד היום כ-25,000 איש.

4.       התכנית להקמת כפרי הנופש בחוף בצת מהווה דוגמא נוספת לתופעה המוכרת של תכניות מאושרות ישנות אשר מאפשרות פגיעה במשאבי הטבע באופן שסביר להניח כי לא היה מאושר כיום, לאור המצב המשפטי והתכנוני העדכני, ובמיוחד נוכח חקיקת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004.

5.       בהקשר זה ראוי להזכיר את הדוח שהתפרסם על ידי אדוני לאחרונה אשר בחן את התכנית להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים - מקרה דומה שבו קודמו הליכים של תכנון ושיווק קרקע חופית וערכית ביותר בהסתמך על תכנית מתאר ישנה. בדוח חריף זה, נקבע כי על הרשויות לשמור על משאבי הטבע והנוף לטובת כלל הציבור, בדגש על חופי הים שהם משאב ציבורי מוגבל ויקר ערך. בין יתר הליקויים החמורים, מצביע הדוח על כך שמוסדות התכנון כשלו בשלבי התכנון השונים כאשר לא יזמו פעולה אקטיבית להגנה על חוף פלמחים ולא בחנו מחדש את התכניות הישנות נוכח השינויים שחלו במגמות החקיקה ובתכניות המתאר הארציות. עולה החשש כי גם במקרה בו עסקינן הפרו הרשויות את חובתן כנאמנות ציבור בכך שהתירו את הפקעתו של חוף יקר ערך זה מידי הציבור.

6.       לאחרונה נודע לנו כי בכוונת הזוכים במכרז לפעול להוצאת התכנית אל הפועל , ובשלב ראשון להקים גדר לתיחום השטח. למיטב ידיעתנו גם המועצה האזורית מטה אשר, שבשטחה מצוי השטח, תומכת בהקמת כפר הנופש ותסייע במימוש התכנית.

7.       עמדת מטה המאבק להצלת חוף בצת הינה כי מעבר לעילות העקרוניות הרחבות המוזכרות לעיל והצורך לפעול בכפוף לחקיקה העדכנית, מימוש התכנית בשלב זה אינו אפשרי בשל מגוון סיבות תכנוניות ומשפטיות לרבות פקיעת תקופת ביצועה ואי התאמתה לתמ"א 13.

8.       לאור הדברים האמורים לעיל, פועל מטה המאבק בשיתוף תושבי היישובים הסמוכים לחוף על מנת לבטל את התכנית ולמנוע את הקמת מתחם התיירות אשר עלול להוות בכיה לדורות וסותר באופן מובהק את המצב התכנוני והמשפטי התקף כיום המקנה הגנה נרחבת על חופי הים.

9.       אנו פונים אליך בבקשה לבחינה מחודשת של התכנית להקמת כפרי נופש בחוף בצת ואת המכרז לשיווק הקרקע, וזאת מחשש שהתהליך לקידומה נגוע בפגמים תכנוניים, מינהליים ומשפטיים וכן מנוגד לאינטרס הציבורי הרחב ולמדיניות של הגברת ההגנה על משאבי הטבע הציבוריים.

 

 

בברכה,

קרן הלפרן-מוסרי, עו"ד

בשם מטה המאבק להצלת חוף בצת

 

 

 

העתקים:

מר יוסף ברון, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז צפון

מר יהודה שביט, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה – מטה אשר

גב' אילנה שפרן, מרכזת הועדה לשמירה על הסביבה החופית

מר ג'קי בן זקן, יו"ר מאקפל תעשיות בע"מ

 

 


15.12.2009

מכתב חבלט ליזמים בשם מטה המאבק - המכתב ניתן להורדה כאן

יום שלישי 15 דצמבר 2009
כ"ח כסלו תש"ע

לכבוד
מר ג'קי בן זקן
יו"ר מאקפל תעשיות בע"מ
רח' ז'בוטינסקי 45
אשדוד 77245
א.נ
                                                    הנדון: הצלת חוף בצת


1. בשם מטה המאבק להצלת חוף בצת והחברה להגנת הטבע, כשותפה במטה זה, הנני
לפנות אליך בעניין שבנדון.

2. על פי הודעת מר בני מגדמן, סמנכ"ל מאקפל תעשיות בע"מ, (להלן: "מאקפל") לנציגנו,
המשא ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בין מאקפל לבין מנהל מקרקעי ישראל (להלן:
"המנהל") - בעניין בקשת מאקפל להשתחרר מהמכרז לפיתוח מלונאות בחוף בצת -
עומד להיפסק מסיבות משפטיות.

3. בהודעתו ציין מר מגדמן כי עקב הודעת היועץ המשפטי של המנהל על המגבלות
המשפטיות אשר לכאורה אינן מאפשרות לבצע את עסקת חילופי הקרקע שהוצעה

למנהל ע"י מאקפל, הוצעה למאקפל מטעם המנהל עסקה להחזר התמורה ששולמה על
יד החברה למנהל בתוספת ריבית והצמדה, אך מאקפל סירבה להצעה.

4. עוד הובא לידיעתנו, על ידי מר מגדמן, כי בשל הפסקת המו"מ, יש בכוונתכם לנקוט
בצעדים לבניה על החוף וראשון שבהם לבקש היתר בניה לגידור החוף.

5. עקב הודעה זו קיימנו בירורים באשר לתוצאות המו"מ, ואכן, גורמים שונים הקשורים
למשא ומתן אישרו את דבר המגבלות המשפטיות והדגישו כי הצעת המנהל להחזר
הכספים בתוספת ריבית והצמדה היא יוצאת-דופן בנסיבות העניין.

6. במצב עניינים זה, אני מוצא לנכון להודיעך את עמדת מטה המאבק בנדון;
6.1 . מטה המאבק ממשיך לפעול מול הרשויות הרלבנטיות לבירור מקור המגבלות
המשפטיות לכאורה, ובמידת האפשר, לקידום עסקה מוסכמת בתמורה
להשתחררות מאקפל מהמכרז בו זכתה.
6.2 . ואולם, במידה ועסקה כאמור לא תוכל, מסיבות כלשהן, לצאת אל הפועל, עמדתו
הברורה של מטה המאבק היא שעל מאקפל לקבל את הצעת המנהל, דהיינו, החזר
הסכום ששולם עבור המכרז בתוספת ריבית והצמדה כנהוג.
6.3 . מטה המאבק ישמח, כמובן, אם המגעים בין הצדדים יסתיימו בהצלחה בכל סוג של
הסדר אשר יבטל בפועל את המכרז, אך היה והמגעים ייכשלו, ימשיך המטה לפעול
בנחישות למניעת הבניה בחוף בצת.
6.4. על מנת להסיר ספק, ברצוננו להתריע ולהזכיר כי על פי המצב הסטטוטורי הקיים,
הוצאת היתר בנייה כלשהו, לרבות היתר לבניית גדר, אינה אפשרית בשל מכלול
סיבות שלם. נזכיר כאן בתמצית כי, סיבות אלה נובעות מפקיעת תקופת ביצועה של
תכנית ג/ 6005 , עבור לחובת אישור הועדה המחוזית טרם הוצאת היתר בנייה וכלה
באי התאמת התכנית לתמ"א 13 לחופים ולחוק שמירת הסביבה החופית התשס"ד
.2004 –

7. לסיכומם של דברים, מטה המאבק מקווה כי גם במידה ולא יצלחו המאמצים המשותפים
לסיכום עסקת חליפין מוסכמת, מאקפל תשעה לרחשי לב הציבור ולרוח העולה מהדו"ח
המיוחד של מבקר המדינה בפרשת חוף פלמחים, ותקבל את הצעת המנהל להחזר כספי
המכרז בלוויית ריבית והצמדה כמקובל. בכך תמלא מאקפל תפקיד חיובי בהצלת חוף
בצת מבלי לשאת בהפסד כספי וייחסך מאבק ציבורי מיותר.


בכבוד רב,
אבינועם בן יצחק
מנכ"ל החברה להגנת הטבע

 


 

8 דצמבר 2009

 

לכבוד                                                                                                                                      

מר יהודה שביט, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה        מר יוסף ברון, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה     
מטה אשר,                                                                             מחוז צפון,
ד.נ. גליל מערבי 25206                                                    ק.הממשלה ע"ש רבין ת.ד 595
                                                                                    נצרת עלית                    

רשום + בפקס: 04-9824335
                                            רשום + בפקס: 04-6508560       
טל': 04-9879600/601                                                       טל': 04-6508508/555                  
                     

                                                                       

נכבדיי,

הנדון: תכנית ג/6005 להקמת כפרי נופש בחוף בצת

 

הריני לפנות אליכם בנושא שבנדון מטעם מרשתי, עמותת "אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה", הפועלת בכלים משפטיים, מקצועיים וציבוריים לקידום ההגנה על הסביבה בישראל, ובשם מטה הפעולה להצלת חוף בצת הכולל תושבים מן הגליל המערבי וארגוני סביבה רבים, כדלקמן:

 1. לאחרונה נודע לנו כי בכוונת יזמי התכנית שבנדון לפעול להוצאת תכנית ג/6005 (להלן: "התכנית") אל הפועל, ובשלב ראשון להקים גדר לתיחום השטח המיועד להקמת כפרי הנופש. פנייתי אליכם נעשית על מנת להבהיר את עמדתנו בנושא סטטוס התכנית ולמנוע כל בניה בשטחה.
 2. אקדים ואדגיש כי חוף בצת הינו חוף יחודי בשל אופיו הבראשיתי והיותו משופע בערכי טבע ונוף. בנייה על חוף בצת תביא לשינוי נוף, תהווה פגיעה בשטחים הפתוחים על ידי קיטוע של רצועת החוף וכן תביא לפגיעה בערכי טבע מוגנים. בנוסף לכך, בנייה על חוף זה תפגע בפעילות העממית המאפיינת את החוף המשמש את הציבור הרחב, בדגש על תושבי הסביבה, וגזילתו של חלק נוסף מרצועת החוף ההולכת ונגזלת מן הציבור.
 3. ביום 26.06.08 שלחה מרשתי מכתב לוועדה המקומית לתכנון ובניה מטה אשר לבירור לגבי התכניות החלות בשטח ובקשות לקבלת היתרי בניה. ביום 30.06.08 התקבלה במשרדנו תגובת הוועדה המקומית בנוגע לתכנית ג/6005 החלה במקום אשר אושרה וקיבלה תוקף ביום 18.6.92. במכתב נטען כי בינתיים לא הוגשו לוועדה בקשות להיתרי בניה. עוד נטען במכתב כי התכנית נכנסה לתוקף עוד לפני חוק השמירה על הסביבה החופית, התשס"ד-2004, ועל-כן חוק זה אינו חל עליה.

4.       יצוין כי לאחרונה פורסם דוח מבקר המדינה אשר בחן את התכנית להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים - מקרה דומה שבו קודמו הליכים של תכנון ושיווק קרקע חופית וערכית ביותר בהסתמך על תכנית מתאר ישנה. בדוח חריף זה, אשר פורסם ביום 18.11.09, נקבע כי על הרשויות לשמור על משאבי הטבע והנוף לטובת כלל הציבור, בדגש על חופי הים שהם משאב ציבורי מוגבל ויקר ערך. בין יתר הליקויים החמורים, מצביע הדוח על כך שמוסדות התכנון כשלו בשלבי התכנון השונים כאשר לא יזמו פעולה אקטיבית להגנה על חוף פלמחים ולא בחנו מחדש את התכניות הישנות נוכח השינויים שחלו במגמות החקיקה ובתכנית המתאר הארצית: "לדעת משרד מבקר המדינה, על מוסדות התכנון לבחון מחדש תכניות ישנות המייעדות שטחים ניכרים בסביבה החופית לבנייה ולפיתוח, ובכלל זה את תכנית בר/236 להקמת כפר הנופש, על מנת להבטיח כי חוף הים ישרת את כלל הציבור בהתאם להוראות ולמגמות של חוק הסביבה החופית ובהתאם להוראות תמ"א 13 ותמ"א 35."

 1. נדגיש כבר עתה כי לעמדתנו, הן לאור הדוח הנוקב של מבקר המדינה אודות כפר הנופש בחוף פלמחים, והן לאור טענותינו המשפטיות שיפורטו בקצרה להלן, לא ניתן להוציא מתוקף התכנית שבנדון היתרי בניה.
 2. ראשית יצוין כי בסעיף 19 להוראות תכנית ג/6005 נקבע כי "התכנית תבוצע תוך 15 שנים מיום אשורה". סיומה של תקופה קבועה זו לביצוע התכנית בחודש יוני 2007, בנוסף לפגמים שחלו בהליכים השונים לאישור התכנית, הינה עילה לביטול התכנית שבנדון.
 3. בשטחו של חוף בצת חלה גם תכנית ג/2914, תכנית מתאר מקומית אשר מסמנת שטחים בסמוך לחוף כ"פארק פעילות יום" וכאזור ל"קייט ונופש" עם "מרכז שירותי תיירות". תכנית זו קיבלה תוקף ב- 1.5.84 והיתה אמורה לעבור התאמה לתמ"א 13 לפי סעיף 10 הקובע כי "תכנית זו תבוצע, בין השאר, גם על ידי התאמתן של תכניות מיתאר מחוזיות ומקומיות ושל תכניות מפורטות להוראות תכנית זו, תוך 5 שנים מיום תחילתה של תכנית זו". למיטב ידיעתנו, התאמה כנדרש בתמ"א 13 לא בוצעה.
 4. סע' 12 (1) לתמ"א 13 קובע כי "לא ידונו בתכנית מיתאר מחוזית ובתכנית מיתאר מקומית (בסעיף זה-תכנית מיתאר) שיחולו על שטחים כאמור ובמידה שיחולו, ולא יחליטו בהן אלא אם הוכנו והוגשו למוסדות התכנון הנוגעים בדבר כל אלה:... תזכיר מפורט של התנאים המקומיים...; סקרים וניתוח ההצעות שבתכנית; תסקיר השפעה על הסביבה; סקר חופי מפורט...; סקר המערכות של תשתית הסביבה והשלכתן על האתר...; הצעת תשתית מתאימה לשימושים המפורטים...".
 5. בסעיף 12 (2) לתמ"א 13 נקבע כי "לא ידונו בתכניות מיתאר שיחולו על שטחים כאמור ולא יחליטו בהן אלא אם תכניות אלא יקבעו... פירוט רמת הפיתוח לחוף רחצה ושירותי הנופש... פירוט השימושים ואיתורם... השטח הבנוי וקיבולת המשתמשים... הוראות עיצוב מבנים ופיתוח למניעת פגיעות חזותיות... הוראות בדבר מקומות חנייה."  עוד נקבע בס"ק (3) כי "לא ידונו בתכנית מפורטת שתחול על שטחים כאמור, ובמידה שתחול, ולא יחליטו בה, אלא אם יוכנו ויוגשו לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית תסקיר השפעה על הסביבה".
 6. נדגיש כי סעיף 13 לתכנית ג/6005 מתיר הוצאת היתרי בנייה מטעם הועדה המקומית וזאת בכפוף לאישור הועדה המחוזית לתכנית פיתוח. תכנית זו, למעשה, מאפשרת בנייה מכוחה וכל זאת ללא בחינה של היבטים סביבתיים רבים ושונים המחויבים בבחינה על-פי התמ"א.
 7. תוכנית ג/6005 אינה תוכנית מפורטת במידה מספקת וככזו אינה כוללת הוראות מפורטות הכרחיות לשם בחינה מקצועית וציבורית שלה ושל השלכותיה על הסביבה. לאור מיקומה של תוכנית זו בקרקע כה רגישה ופוטנציאל הפגיעה הסביבתית והנופית שלה, מובן מאליו כי רק לאחר שתפורסם תוכנית מפורטת ויוכן תסקיר השפעה על הסביבה שיהיה מקיף ועדכני, ניתן יהיה לבחון אותה כראוי ולהוציא מכוחה היתרי בניה.
 8. בנוסף, סעיף 9 לתמ"א 13 קובע כי "לא יינתן בתחום התכנית היתר לבנייה ולא תיעשה בו עבודה אחרת הטעונה היתר לפי החוק, אלא על פי תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שיהיו בתוקף מזמן לזמן". לפיכך, היות שלעמדתנו התכנית שבנדון אינה תקפה לאור אי אישורה כדין, אין לאשר הוצאת היתרי בניה או עבודות אחרות בתחומי התכנית.
 9. לא זו בלבד שהוצאת היתרי בניה מכוח תוכנית זו, הינה, לכאורה, בלתי חוקית, אלא שהתוכנית לבניית כפר הנופש בחוף בצת הינה דוגמא נוספת לתוכניות אשר לו היו מוגשות כיום, לאור המודעות הגוברת לערכם של שטחים פתוחים בכלל, וחופי הים בפרט, ולאור חקיקתם של חוק שמירת הסביבה החופית ותמ"א 35, ודאי לא היו מקודמות. כחלק מהניסיון לעמידה בפרץ התוכניות לניכוס חוף הים לטובת גורמים פרטיים, תוך השארת חלק קטן והולך לציבור הרחב, כפי שנעשה בחוף כורסי בכנרת ובחוף פלמחים, חובתם הציבורית של מוסדות התכנון מחייבת הקפדה יתרה במקרים כגון אלה, על מנת למנוע בכייה לדורות.
 10. לפיכך, נבקש כי תפעילו את סמכויותיכם כדין על מנת שלא להוציא היתרים מכח התוכנית הנדונה כאן, לפחות עד אשר יושלמו השלבים הדרושים, כמפורט לעיל, לשם בחינה מקצועית וציבורית ראויה של התוכנית ושל השלכותיה על הסביבה.
 11. לאור האמור לעיל, אודה לכם על התייחסותך הדחופה, לאורה נכלכל את המשך צעדינו.

 

                                                                                                      בברכה,

                                                                                                       קרן הלפרן-מוסרי, עו"ד

                                               

העתקים:

עו"ד תמי שפיר, היועמ"ש של הועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז צפון           
עו"ד רני גורלי, היועץ המשפטי לוועדה המקומית לתכנון ובניה – חבל אשר
החברה להגנת הטבע: מר יוחנן דרום – רכז שמירת טבע מחוז צפון, מר משה פרלמוטר
– רכז ים וחופים
גב' אילנה שפרן, מרכזת הועדה לשמירה על הסביבה החופית
גב' נטלי אוסטרובסקי, מינהל התכנון
גב' אורית רייך
– העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה
גב' רחל כרם
– מטה המאבק להצלת חוף בצת

 


6.12.2009

כתבה שהתפרסמה ב"ידיעות צפון" : הצלת חוף בצת בתמורה לשטח חילופי באשדוד

ניתן להוריד את הכתבה ברזולוציה גבוהה יותר כאן

 


6.11.09 כתבה בצפון 1 "המו"מ עם המינהל עלה על שירטון וחוף בצת שוב בסכנה"

ניתן להוריד את הכתבה ברזולוציה גבוהה יותר כאן


 

 12/3/2009 כתבתה של אוגניה ריינהרץ על המאבק על חוף בצת כאן
למשוב על הכתבה של אוגניה נא לפנות במייל הבא: ogen44@netvision.net.i

תמונות מהכתבה:
 

מעריב, סופשבוע 20/12/2008  - "חוף בצת בסכנה: טורקיה נבנה לכם פה"

חוף בצת בסכנה: טורקיה נבנה לכם פה

מצד אחד: יזמים שרכשו במחיר מציאה את אחד מחופי הפרא האחרונים בצפון, מתכננים להקים עליו כפר נופש ענקי ונעלבים מחוסר הפרגון ומצרות העין. מצד שני: תושבים שמנסים לעצור את הטרקטורים, וכמה צבי ים. עוד מאבק ירוק אבוד מראש יוצא לדרך

כתבה גדולה   - לינק לכתבה
 


14/12/2008

למעלה מ - 4000 איש השתתפו בשבת בהפנינג נגד כוונות הבנייה בחוף בצת בצפון ! עוד על האירוע  - כתבות, וידאו ותמונות


 

מתוך צפון 1 , 12.12.2008 :

 

 

 

 

 

 

כתבה שפורסמה בידיעות אחרונות ב-30 לאוקטובר 2008 "החוף בוטל" :

 

 

כתבה ב"ידיעות צפון" 6/2008 :

כתבה בגלובס 7.10.2008 -  "נופש, חופים וצבים מתמודדים על 200 דונם" כאן

כתבה ב nrg כאן

כתבה בוואלה כאן

כתבה באתר החברה להגנת הטבע כאן

יהודה פלד מדבר בתוכנית הרדיו של מיכאל מירו: כתבה על חוף בצת ברשת ב' תוכניתו של מיכאל מירו בדרך אל הטבע - הכתבה על חוף בצת מתחילה בדקה 33 של המשדר
 

מצילים את הצבים בחוף בצת - וידאו ב youtube

אירוע חוף בצת - כתבת וידאו של בלוג הסביבה 1.0

אירוע חוף בצת - כתבות ותמונות

 

 

 
חוף בצת


יצירה במהלך אירוע חוף בצת - עוד על ההפנינג כאן

 

 

 עמוד הבית | אודותינו | קישורים | צרו קשר
ועד הפעולה להצלת חוף בצת , מייל:
Hofbetzet@gmail.com   אתר:  http://naen.timba.info/betset