עצומה אל ממשלת ישראל לסילוק האסבסט מנהריה והגליל המערבי
עצומה אל ממשלת ישראל לסילוק האסבסט מנהריה והגליל המערבי

ינואר 2007 באמצעות מזכיר הממשלה, קריית הממשלה , ירושלים.

דרישה לפעול לניקוי מלא, מיידי וללא תנאי של זיהום האסבסט בנהריה ובגליל המערבי.

לחץ "?>">כאן על מנת לחתום על העצומה

 

מתחילת  שנות החמישים ועד 1997 פעל בנהריה מפעל ענק, "ישאסבסט – איתנית", לייצור מוצרי אסבסט צמנט לענף הבניה. מפעל זה הוקם בתמיכתן של ממשלות ישראל ופעל תחת פיקוח האגף לפיקוח על העבודה, שהינו זרוע של המדינה . 

במשך שנות פעילותו של המפעל נחשפו בו אלפי עובדים, ללא כל הגנה, לשאיפת סיבי אסבסט. מאות מהם חלו במחלות ריאה כגון אסבסטוזיס, מזוטליומה וסרטן הריאות. מאות תושבים נפטרו, ומאות תושבים יֵחלו בעתיד וימותו ממחלות אלו, שזמן דגירתן הוא עשרות שנים.

במשך שנות פעילותו סילק המפעל מאות אלפי טונות של פסולת אסבסט באופן שזיהם באופן חמור את נהריה ויישובי הגליל המערבי. פסולת זו ממשיכה להוות מפגע בריאותי חמור, אשר יגרום ללא ספק בעתיד לתחלואה נוספת ומקרי מוות רבים נוספים. אלו הן העובדות הנוראות הידועות לכל.

מלבד הסיכון הבריאותי החמור, פגע זיהום האסבסט באופן חמור בסיכויי התפתחותה הכלכלית של העיר, ובעתידה כעיר נופש ותיירות. רצועת חוף הים הצפוני של נהריה מזוהמת באסבסט, והגישה אליה אסורה. פרויקטים תיירותיים שתוכננו כמו "מדינת הילדים", הופסקו משהוברר היקף הסיכון החמור לבריאותם של המבקרים במקום.

במשך כל שנות פעילותו של המפעל, עד ל-1997, לא עשתה מדינת ישראל, ובמיוחד משרדי הבריאות והעבודה, ובהמשך גם המשרד לאיכות הסביבה, כל פעולה ממשית לניקוי נהריה ואזור הגליל המערבי מאסבסט. המדינה מתנערת מאחריותה ומטילה את האחריות על בעלי המפעל. אלה טוענים כי רשויות המדינה, שהכירו היטב את דרך פעולת מפעל האסבסט, מעולם לא אסרו עליהם את פעילותם, אלא אף עודדו אותם להמשיך בה.

דרך מבישה זו של התנערות מאחריות והימנעות מנקיטת כל פעולה חייבת להיפסק!! מדינת ישראל חייבת להתעשת ולהקצות מיד כל המשאבים הנדרשים לסילוק פסולת האסבסט בכל מקום בו היא קיימת ומסכנת את התושבים!! המדינה חייבת לעשות זאת בשל שותפותה המלאה למעשים ולמחדלים שהביאו לאסון הסביבתי, בשל מחויבותה לבריאות התושבים ובשל מחויבותה לשיקום הצפון הסובל מנזקי המלחמה, מהמיתון הכלכלי הממושך ומהיעדר פיתוח והשקעה.

רק פעולה מהירה ונחרצת, המלֻווה בהשקעת כל המשאבים הנדרשים ובהקמת גוף אחראי בעל סמכויות ביצוע ותקציב, תוכל להביא לפתרון הבעיה,  לסילוק מפגעי האסבסט ולשיקום העיר נהריה ואזור הגליל המערבי. על הממשלה להפסיק ומיד את ההתעסקות בנושאים צדדיים, לקבל ההחלטות ההכרחיות ולגשת לביצוע המשימה.

אנו הח"מ מזדהים עם תוכן העצומה ופונים לממשלת ישראל בדרישה לפעול מיד לסילוק מפגעי האסבסט מהעיר ומאזור הגליל המערבי .

לחץ "?>">כאן על מנת לחתום על העצומה

 

העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה

The Association for Quality of Life and Environment in Nahariya il

P.O.B. 1019 NAHARIYA 22110 ISRAEL ת.ד.1019 נהריה 22110 ישראל

fax: 972 - 4 - 9574449

mail: aqlen.il@gmail.com

web: http://naen.timba.info


אתר העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה