עצומה

דרישה להשעיית ראש עיריית נהריה מתפקידו
דרישה להשעיית ראש עיריית נהריה מתפקידו

לידי שר הפנים, ממשלת ישראל

לחץ "?>">כאן על מנת לחתום על העצומה

 

 

אנו תושבי נהריה פונים אל שר הפנים ,אל ממשלת ישראל, אל ועדת ביקורת המדינה ואל כנסת ישראל, בבקשה להשעות את מר ג'קי סבג , מתפקידו כראש עיריית נהריה ולמנות לו מחליף אחראי עד לבחירות לרשויות המקומיות .

 

קצה נפשנו מן ההפקרה המתמשכת של בריאותנו ושל עתיד הדורות הבאים.

ראש עיריית נהריה, מר סבג אינו פועל ,כמתחייב מראש ראשות, לשמירת איכות הסביבה ובפרט לבריאות הציבור על פי תקנות בריאות העם, חוק הסדר והניקיון והחוק למניעת מפגעים סביבתיים, וממשיך,למרות כל ההתרעות שננקטו עד היום על ידינו ועל ידי המשרד להגנת הסביבה, ומאפשר לענני אבק מזוהמים בסיבי אסבסט להתפזר באויר באזורים צפופי אוכלוסיה, ובכך מסכן את בריאותנו ואת בריאות ילדינו  בנהריה והאזור.

כל זאת בנוסף לפגיעתו הקשה באיכות החיים עקב כריתה מסיבית של העצים הותיקים נותני צל בעיר, הגורמת לסיכון התושבים מחשיפה  לקרני השמש וירידה חמורה באיכות החיים בעיר.

 

בשבוע האחרון של יוני 2008, התנהלו חפירות באתר גדול ביותר ומרכזי בלב העיר נהריה, חפירות אשר הותנו על ידי המשרד להגנת הסביבה בפיקוח מפקח אסבסט צמוד. תנאי ההיתר חייבו המצאות מפקח אסבסט בזמן החפירות עקב חשד להימצאות אסבסט פריך בקרקעות אלו.

 

ראש העיר, שהוא גם יו"ר הועדה המקומית ואמון על שמירת בריאות הציבור, מן הראוי היה שיפעל על פי עקרון הזהירות המונעת , ויאכוף תנאי היתר בנייה הבאים להגן על בריאות הציבור.

 

מר סבג,לא הפעיל סמכותו, ואף נמנע מיידית מלמלא אחר צו הפסקת עבודה שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כאשר הסתבר שחברת "מנופים פיננסיים לישראל" אינה מקיימת את הנדרש ממנה.  זאת ועוד, אפשר מר סבג,  ל"מנופים פיננסיים לישראל" לפזר את הפסולת והעפר החשוד כמזוהם באסבסט, ברחבי נהריה ובשכונת רסקו (הסובלת מזיהום כבד של אסבסט פריך בלאו הכי), ובמטמנת קיבוץ עברון, ובכך הגביר את הסיכון לפיזור מיליארדי סיבי אסבסט מסרטנים באוויר בזמן שתושבי נהריה וכל האזור עוברים במקום.

 

מחדלים חוזרים ונשנים והפקרת התושבים לאבק אסבסט באוויר, הפכו לאירועים יומיומיים ומנת חלקם של תושבי נהריה מזה למעלה מ- 14 שנים. בכל אירוע נאלצים התושבים לפנות בעזרת "העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה", לגורמים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה כדי לעצור עבודות חפירה ובנייה בתחומי נהריה בקרקעות החשודות כמזוהמות באסבסט , חפירות מטעם העירייה עצמה או חברות פרטיות הנדרשות לעמוד בתנאי היתר מיוחדים, בגלל סכנת המצאות אסבסט פריך מסרטן בקרקעות העיר והגליל המערבי.

 

רמת התחלואה והתמותה באזור נהריה ממחלות הקשורות לחשיפה לסיבי אסבסט היא גבוהה ביותר, התחלואה במחלות הקשורות לאסבסט היא פי 40 מן הנורמה באוכלוסיות רגילות. כיום חולים במחלת המזותליומה, המובהקת לחשיפה לאסבסט, אנשים צעירים שנחשפו בגילאים צעירים- חשיפה בגיל 14 – 17.  המחלה דוגרת בין 10 - 40 שנים מזמן החשיפה , לכן מתרבים החולים בגילאים 47 – 65. חלקם נחשפו חשיפות קצרות כמו 2 חודשים בעבודת בקיץ כתלמידים וכשוליות במפעל, בנים או בנות של פועלים שהביאו את האבק על בגדי עבודתם לביתם, נשות הפועלים שכיבסו את הבגדים, ואף אנשים שחיו ועבדו באזורים הקרובים למפעל, או בקרבת הפסולת שפוזרה על ידי המפעל.

 

בכל חפירה בלתי מבוקרת משתחררים מיליארדי סיבים מקרוסקופיים של אסבסט פריך.

אין רמת חשיפה בטוחה לאסבסט, סיב אקראי ( אשר מטבעו אינו מתכלה), יכול להינעץ ברקמות הפנימיות בגוף האדם ולגרום לסרטן קטלני בשלב מאוחר יותר. הסכנה הגדולה ביותר היא בחשיפת ילדים תינוקות רכים ואנשים צעירים.

 

בעקבות מאבקה הבלתי מתפשר של "העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה", והפניית תשומת הלב לסכנות האסבסט, על ידי פניות רבות במשך 14 שנים לבתי משפט וניהול קמפיין ציבורי, הכירה ממשלת ישראל בנהריה כאזור מוכה אסבסט, והחליטה להקצות כספים לעיריית נהריה לטיפול בקרקעות המזוהמות כדי לשמור על חיי התושבים. למרות הקצאת הכספים מר סבג אינו עושה את המתבקש ממנו על פי החוק, אינו נוקט בעקרון הזהירות המונעת ,ובכך אינו מגן על בריאות התושבים כמתחייב מתפקידו כראש רשות.

 

כשכל פניותינו לא הואילו, ואפילו את מיליוני השקלים שהוקצו לעיריית נהריה לפינוי אסבסט הפנה מר סבג לסלילת כבישים, החליט בית המשפט המחוזי בחיפה בפברואר 2008 בראשות השופטת יעל וילנר , לקבל את טיעונינו בעתירה מנהלית , על רשלנות בלתי פוסקת ופגיעה מתמשכת בבריאות התושבים, (העותרות : אדם טבע ודין והעמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה), ולהעביר את הטיפול באסבסט בנהריה מידיו של מר ג'קי סבג לניהול המשרד להגנת הסביבה.

 

אולם, למרות התחייבויותיה של עיריית נהריה בין כותלי בית המשפט ,והתחייבותה לשתף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ולעשות את אשר יידרש ממנה, כאשר היא סומכת ידיה על המשרד להגנת הסביבה, פועלת עיריית נהריה בניגוד להחלטות בית המשפט, בניגוד להוראות המשרד לאיכות הסביבה , מורידה מעל עצמה כל אחריות וגורמת לסיכון מיותר של התושבים ושל הדורות הבאים.

 

* ב24 בפברואר 08 בהחלטת בית המשפט המחוזי חיפה, הוצאו הסמכויות מידי ג'קי סבג לפעול באופן עצמאי בנושא האסבסט ,עקב התרשלותו המתמשכת ואי עמידתו בדרישות חוק מעל עשור שנים ,כאשר הסמכות העליונה לטיפול בקרקעות המזוהמות באסבסט בנהריה ובגליל המערבי הועברו באופן מלא לידי המדינה. ( מצורפת העתירה המנהלית מינואר 08 ופרוטוקולים מבית המשפט).

 

** עיריית נהריה טענה שאינה יכולה לנהל את ניקוי האסבסט בעצמה, ובית המשפט הקל למעשה על העירייה מלשאת נטל מורכב ומכביד זה.

 

למר סבג, נותר אך ורק לאכוף את חוק התכנון והבנייה בעת מתן היתרי בנייה, שהוא חלק מתפקודה היום יומי של עירייה תקינה בישראל. מאחר ואפילו את הפיקוח על עמידה בהיתרים אינו מסוגל לבצע, מה עוד שכרוכות כאן השלכות משמעותיות על חיי אדם, אין כל סיבה שאדם כזה ימשיך לנהל עיר !

 

אנו פונים אליכם להשעותו מיד מתפקידו ולמנות בראש עיריית נהריה אדם אחראי המסוגל לשמור על חיינו !

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל הקשור לנושא .

 

העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה

והמרכז הקהילתי לטיפול בניזקי האסבסט 

יולי 2008

לחץ "?>">כאן על מנת לחתום על העצומה

 

העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה

The Association for Quality of Life and Environment in Nahariya il

P.O.B. 1019 NAHARIYA 22110 ISRAEL ת.ד.1019 נהריה 22110 ישראל

fax: 972 - 4 - 9574449

mail: aqlen.il@gmail.com

web: http://naen.timba.info


אתר העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהריה